Inluiden

Vorige maand is in onze gemeente de Actie Kerkbalans  gehouden. Op zaterdag 21 januari zijn we samen met meer dan 100 plaatsen in Nederland de actie gestart met het luiden van de klokken, een inluidmoment om samen stil te staan bij de positie van de kerk in de maatschappij. Na toespraken door de voorzitter van de kerkenraad, Martin van Zelm en Martin Velten, wethouder (en loper voor Actie Kerkbalans) zijn de klokken van de Oude Kerk geluid.

Mijn kerk verbindt

De “kerkbalansvrijwilligers” hadden we al op 10 januari uitgenodigd voor een liturgisch moment in de Potkaamp onder leiding van ds. Gerco Veening; na de koffie/thee kregen de aanwezigen hun eigen stapeltje enveloppen mee.
Op zaterdag 4 februari hebben de kerkbalansvrijwilligers (lopers ) de antwoordenveloppen ingeleverd waarbij ze in de Potkaamp werden verwelkomd door ds. Johan Meijer en hulpkoster Immy Hortensius die had gezorgd voor koffie/thee en iets lekkers.

Resultaat!

We kunnen u meedelen dat de voorlopige toezeggingen voor 2017  € 168.068,16 bedragen , een heel mooi resultaat dat ongeveer gelijk is aan de toezeggingen voor 2016. Aangezien nog niet alle toezeggingen binnen zijn kan dit bedrag ook nog iets hoger uitvallen.

Bedanken

Als kerkrentmeesters zijn we in verband met de vele voorbereidende werkzaamheden in het bijzonder Maria Straatsma en Alie te Hennepe veel dank verschuldigd; vanzelfsprekend danken we alle overige vrijwilligers waarvan velen al jaren hun medewerking verlenen aan de actie en alle leden van onze gemeente die voor dit jaar een bijdrage hebben toegezegd; dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.