In de song Meadows of heaven (hemelse weiden) van de band Nightwish sluit iemand haar ogen en zij ziet mooie vredige vergezichten. We gaan deze song horen in onze Jeugdkerstnachtdienst die op 24 december om 22.00 uur plaatsvindt in de St. Stephanuskerk, waar we al weer voor het derde achtereenvolgende jaar welkom zijn. Voorganger is ds. Johan Meijer en het koperensemble van de Bornse Harmonie begeleidt de liederen en speelt een paar mooie stukken voor ons. Als altijd hebben we als jeugddienstcommissie een verrassend element in petto, maar dat onthullen we natuurlijk nog niet. Iedereen, jonger of ouder is van harte welkom om deze dienst met ons mee te vieren. Zoekend naar een thema dat past bij ‘Loven en Bidden’ (ons jaarthema), kwamen we via de gloria-zingende engelen boven de Bethlehemse weiden op de Meadows of heaven.