Op deze 3e zondag van de Advent, die we ook Gaudete noemen (verheugt u) waren er maar liefst vier dopelingen. Ds. Johan Meijer ging voor in deze dienst. De dopelingen waren: Jasmijn van Os, Luuk Matel, Melle te Hennepe en Lex Temmink.

Het was een bijzondere dienst waarbij gevoelens van blijdschap, ontroering en verbondenheid met de Eeuwige en met elkaar voelbaar waren. Voor wie er niet bij konden zijn, of wie nog even terug wil kijken, heeft Herbert Gazenbeek prachtige foto’s gemaakt die u hier kunt bekijken.

Foto’s doopdienst 17 december 2017