De firma Knoef drukt nu onze Onderweg en de redactie is erg tevreden met de samenwerking en met het resultaat. De drukkerij werkt met kantoortijden, waardoor de inzending van de kopij vóór de maandagmorgen moet gebeuren om het blad bij u op tijd in de bus te krijgen. De meeste van de aanleveringen waren al wel voor maandagmorgen 10 uur binnen, waardoor wij het merendeel al konden versturen, maar het meest logische is als de hele inhoud van Onderweg tegelijk daar binnenkomt. Dat betekent dat iedereen de kopij voor het weekend zal moeten aanleveren. De redactie hoopt op begrip voor deze maatregel en verwacht dat u rekening houdt met de veranderde inzenddata.

Inleverdata vrijdag voor 20.00 uur:              Verschijningsdata
9 juni                                                               23 juni
14 juli                                                              28 juli
25 augustus                                                   8 september
29 september                                                13 oktober
3 november                                                   17 november
1 december                                                   15 december