Foto Oude Kerk in sneeuwOp zondag 16 december om 10.00 uur is er in de Oude Kerk een Festival of Lessons and Carols. Hieraan werken mee: de Stefanuscantorij o.l.v. Heleen Steenbergen, de organisten Jan Braakman en Albert van Eldik, negen gemeenteleden die de Schriftlezingen verzorgen en ds. Johan Meijer als liturg. Carols, lezingen en gebeden zijn alle in het Nederlands. Er komt een compleet uitgewerkt liturgieboekje.

Het Festival of Nine Lessons & Carols stamt uit een traditie van kerstvieringen uit het Engeland van rond 1900. Het werd voor het eerst gehouden op de kerstavond van 1918 in het King’s College te Camebridge. Initiatiefnemer Eric Milner-White baseerde deze viering op een reeks van negen lezingen gebeden. Zo’n geheel van negen lezingen plus gezangen is al terug te vinden in de Metten, de nachtelijke getijdendienst in de kloosters. Op feestdagen bestond de Metten namelijk uit drie nocturnen, drie reeksen van drie psalmen, drie lezingen en drie responsories. De responsories werden, met het oog op het ‘gewone volk’, door Milner-White grotendeels vervangen door eenvoudige liederen, de z.g. carols.

Hoewel er aanvankelijk alleen een versie voor de Kerstnacht bestond, beschikken we tegenwoordig over drie versies: één voor de adventstijd, één voor de kersttijd, één voor de tijd na kerst: de Epifanie.

De opbouw van dit Festival of Lessons & Carols is als volgt:
Processielied – de cantorij komt zingend binnen
Nodiging (The Bidding Prayer) – een gebedsoproep door de voorganger, beantwoord door de gemeente met het Onze Vader
Negen lezingen en negen liederen over wat aan de orde komt in de Advent zoals voorspellingen van verschillende profeten, het bezoek van de engel Gabriël aan Maria, de ontmoeting van Maria en Elisabeth enz.
Responsie – antwoordlied, gezongen door de cantorij
Slotgebed
Zegen

Ieder lied dat wordt gezongen heeft een aantal coupletten waarbij gemeente en cantorij elkaar afwisselen. Soms is er sprake van een “descant-voice”, een bovenstem, die gezongen wordt door de sopranen van de cantorij.

Traditiegetrouw worden de lezingen verricht door verschillende personen. Negen gemeenteleden van verschillende generaties vonden we bereid hieraan mee te doen.

U bent van harte welkom om op zondag 16 december 2018 om 10.00 uur in de Oude kerk in Borne dit Advents Festival of Nine Lessons & Carols mee te vieren.