Oecumenische viering bij het begin van de Melbuul’ndagen 2018
Op woensdagavond 22 augustus om 19.00 uur is er aan het begin van de Melbuul’ndagen de jaarlijkse oogstdankviering in de St. Stephanuskerk.  Voorgangers zijn pastoor Marc Oortman en dominee Johan Meijer. Muzikale medewerking wordt verleend door Albert van Eldik (piano en orgel) en Marije Scholtes-Schonewille (solozang).
Als thema kozen we ‘Bermoogst!’. We oogsten onze granen en aardappelen uit economische overwegingen. Agrariërs leven er van. En wij allen eten er van. Maar wat groeit en bloeit er nog meer, bijvoorbeeld in de berm? ‘Wat in stilte groeit, in de luwte van tuinen, heeft Hij bestemd voor de tafel der armen’, zegt een mooi lied dat we ook zullen zingen.
We zien uit naar een verrassende viering, die we laagdrempelig houden en we hopen dat die velen mag inspireren.
Na de viering, die tevens de officiële opening is van de feestdagen, is er gelegenheid om elkaar onder het genot van een hapje en een drankje te ontmoeten.

Wees allen van harte welkom!