De kerkenraad is verheugd dat de volgende personen bereid zijn gevonden een ambt te aanvaarden:
mevr. A. Jacobs, ouderling-scriba
mevr. S. Hesselink, ouderling-kerkrentmeester
dhr. B. Mul, jeugdouderling

Indien geen wettige bezwaren worden ingediend zal hun bevestiging plaats vinden op zondag 14 januari 2018 om 10.00 uur in de Oude Kerk door ds. J. Meijer.

Voorstellen

De volgende personen mogen we aan u voorstellen:
dhr. B. Kremer, kerkrentmeester
dhr. G. Slagman, pastoraal medewerker
mevr. A. Timmermans-Cremer, pastoraal medewerker
mevr. J.G. Wibbelink-Bokdam, pastoraal medewerker

Nieuwe termijn

De volgende personen zijn bereid door te gaan door met een nieuwe termijn:

diaconie:
mevr. B.R. Vriesema-Korvemaker
dhr. A. Straatsma,

diaconaal medewerker:
mevr. H.G. Kremer-Kwast
mevr. M.T.H. van Dijk-Metz

pastoraal medewerker:
mevr. E.H. Menheere-ten Harkel

Afsluiten ambtsperiode

Er zijn ook personen die hun ambtsperiode afsluiten, zij zullen in deze dienst worden bedankt voor het vele werk dat ze voor onze gemeente hebben gedaan:
mevr. A.E. van Os-van der Beek, jeugddiaken
mevr. A. Braaksma-Mellema, ouderling-scriba
dhr. G. Harmsen, ouderling-kerkrentmeester
dhr. G. te Hennepe, ouderling-kerkrentmeester
mevr. C.A.P. Veld-Visser, pastoraal medewerker
mevr. D.A. Hollak-van Dorsten, pastoraal medewerker
mevr. H.D.B. van Oosten-Damman, diaconaal medewerker