Westerbork, opstap naar vernietiging van 102.000 joodse nederlanders.
Het begon met beeldvorming, dat leidde tot uitsluiting, dat ontaardde in haat en dat leidde tot vernietiging van miljoenen mensen.
Is het geschiedenis of kan het weer gebeuren?
Organisatie excursie: Werkgroep Kerk en Israel Classis Enschede
Datum: 15 juni a.s.
De werkgroep nodigt u uit deel te nemen.
Programma volgt.