Vanaf maart 2017 heeft schrijver Hans Sebastiaan Boerema gewerkt aan een boek over de Nieuwe Kerk. Dit in samenwerking met de commissie die de opdracht had het afscheid van de Nieuwe Kerk vorm te geven en te werken aan een blijvend aandenken. En op 17 december 2017, precies 87 jaar nadat de eerste dienst plaatsvond in de Nieuwe Kerk, konden we vertellen dat het boek in gedrukte vorm in Borne was gearriveerd. Een moment waar we als commissie enorm naar uit hebben gekeken.

Geschiedenis

Het boek neemt ons mee in de geschiedenis van de Nieuwe Kerk. Verteld wordt in welke wereld de Nieuwe Kerk is ontstaan en over het Borne van toen. Aan de hand van de predikanten die verbonden zijn geweest aan de Nieuwe Kerk gaan we door de tijd. Ook organist Bert Faber heeft een hoofdstuk geschreven: een hoofdstuk over de geschiedenis van het orgel van de Nieuwe Kerk. De teksten die tijdens de laatste dienst zijn uitgesproken, zijn in het boek opgenomen. De link met Spanjaard wordt beschreven. En niet alleen omdat zij 36 jaar voor de Nieuwe Kerk hebben gezorgd, heeft de schrijver een hoofdstuk geschreven over het kostersechtpaar Albert en Willy Noppers, maar ook vanwege hun beider link met Spanjaard en het bijna symbool staan voor de wijk achter ’t spoor. Natuurlijk staat het boek vol met prachtige foto’s. Sommige foto’s geven het beeld weer van de jonge jaren van de Nieuwe Kerk en er zijn er die recenter zijn.

Een nieuwe hemel

In z’n geheel een mooie herinnering aan een prachtig gebouw met haar vele mogelijkheden, waar we veel goede en bijzondere momenten met elkaar hebben mogen delen.  En een kerk, zoals dominee Johan Meijer het in zijn aanbiedingswoord zo mooi omschrijft, die velen tot thuis is geweest. Het boek “Een nieuwe hemel op nieuwe aarde” is inmiddels te koop. Veel mensen hebben er al in kunnen bladeren en lezen. En mooie reacties hebben we al mogen ontvangen.

Bestellen

Het boek over de Nieuwe Kerk is te koop voor 15,00 euro. In januari is het na de kerkdiensten in de Oude Kerk en in het Dijkhuis voor deze prijs te koop. Met een vriendelijk verzoek om het boek contant en gepast te betalen. Over hoe het na januari gaat met het bestellen van het boek, daarover berichten we meer in de Zondagsbrief.