In deze, en volgende columns, wil ik u meenemen in de gedachtegang die binnen de werkgroep Pastoraat leeft.

Op de gemeenteavond (14 maart j.l.) heb ik een inleiding gegeven over wat is Pastoraat? Dat is het onderling omzien naar elkaar binnen en buiten de christelijke gemeente van God. Via ontmoeting, gesprek en ritueel zien we om naar de mensen op hun geloofs- en levensweg binnen Borne.

Pastoraat vinden we best een lastig en misschien zelfs wel beladen woord. We zeggen daarom ‘’Omzien naar elkaar’’.
Dit omzien naar elkaar is een van de belangrijke taken van een christelijke gemeente.

Gaandeweg in de kerkelijke geschiedenis kreeg het onderlinge omzien steeds meer een hiërarchische structuur. Inmiddels werkt PG Borne al veel jaren met ouderlingen, pastorale medewerkers en predikanten in het pastoraat. Dat werkte ooit goed en laatste jaren steeds minder goed.

  • Er zijn te weinig ouderlingen en pastoraal medewerkers,
  • Veranderende wensen van vrijwilligers om vrijwilligerswerk te doen
  • Er is een andere/ veranderende behoefte aan pastoraat.

Er wordt al jaren naarstig gezocht naar mensen die willen omzien naar gemeenteleden vanuit de rol van ouderling of pastoraal medewerker.
Het niet kunnen vervullen van vacatures is een kenmerk van deze tijd. Jongere generaties zijn druk: Veelal twee werkenden in een gezin.
Mensen binden zich niet meer voor langere tijd aan een vrijwilligersfunctie. Ook binden mensen zich niet voor langere tijd en/of niet vanzelfsprekend aan een organisatie als de kerk. De kerk is van een vanzelfsprekendheid een keuzemogelijkheid geworden.
De traditionele vorm van huisbezoek voorziet niet iedereen meer in de behoefte.
Mede hierom vraagt de kerkenraad de werkgroep om een andere vorm van pastoraat op te zetten.
Waarom dan onderling omzien?
Omdat het een opdracht voor de gehele gemeente is. En niet alleen een taak van alleen ambtsdragers,
Het is belangrijk voor de opbouw en de toekomst van de Protestantse Gemeente van Borne!
‘’God en mensen naar elkaar te laten toegroeien, zodat zij met elkaar verbonden zijn en blijven. Zodat er gemeenschap is tussen God en mensen’’.(ds. Kees Ekris, 2014)

Wij, de werkgroep, verlangen ernaar om te zien naar elkaar vanuit die onderlinge gemeenschap met elkaar en met God.
Omzien naar elkaar is samen gemeenschap zijn! Niet vanuit hiërarchie of een ambt, maar vanuit de gemeenschap zelf.

Wat kunt u/je doen?
Denk en doe met ons mee! Dit verlangen roept vragen op waar wij, en wij hopen ook u/je, over nadenken. Hoe krijgen we dit omzien passend en uitvoerbaar bij PG Borne anno nu? Hoe kunnen we omzien naar alle gemeenteleden?
Het begint bij jezelf. De basis van omzien is de liefde. Vanuit de liefde van God en de liefde voor je naaste. Om met je naaste mee te leven, hem of haar op te beuren en/of op te bouwen.  (Naar Rom. 12:15), (1 Thess.5:14,15); (Rom. 14:19; Ef 4:12.)

Probeer het eens, dit omzien. Of misschien doe je dat al. Wat prachtig is dat dat je (nu) zelf al iets kunt doen in dat omzien naar elkaar!
Marije Kooistra (projectleider)

Reageren?
doelgroepenpastoraat@pgborne.nl