Praat 14 maart mee over ontmoeten, bezinnen & ouderenactiviteiten

Ontmoeting, bezinning – dat zijn woorden die we meer handen en voeten willen geven in een meer multifunctionele Potkaamp. Wilt u daar als jongere of volwassene over meepraten? Of bent u gepensioneerd en hebt u ideeën over de ouderenactiviteiten die we vanuit het doelgroepenpastoraat kunnen opzetten? Of de mooie, afgebakende taken waarmee vanuit dit pastoraat goed werk voor anderen kunt doen? Kom dan op 14 maart naar de gemeenteavond in de Oude Kerk.

Onderwerpen gemeenteavond

De gemeenteavond begint om 19.45 uur met een korte dienst in de Oude Kerk. De dienst staat in het teken van de biddag voor gewas en arbeid. Ds. Johan Meijer gaat hierin voor en Albert van Eldik zorgt voor muzikale begeleiding. Aansluitend krijgt u rond 20.30 uur koffie in de kerk. Daarna komen diverse onderwerpen aan bod. Van multifunctionele Potkaamp en wat er gebeurt met het terrein naast de Potkaamp tot doelgroepenpastoraat en de promotie die we deze zomer maken voor onze kerk bij toeristen. Hebt u zelf nog vragen over andere onderwerpen? Ook hiervoor is volop ruimte tijdens de rondvraag. De avond eindigt rond 22.00 uur. Treffen we elkaar daar?