Op zaterdagmiddag 20 januari organiseren we een high tea voor nieuwingekomenen. Alle nieuwingekomenen hebben persoonlijk een uitnodiging hiervoor ontvangen.

Mocht u vergeten zijn om u zich hier voor op te geven dan mag dat nog bij Tiny Siertsema, tel. 0622351722 of via de e-mail, tiny@siertsema.net.

De high tea wordt gehouden op zaterdag 20 januari in de Potkaamp, Potkampstraat 11, Borne. Dit is het gebouw naast de Oude kerk. U bent van harte welkom om 15.00 uur. De high tea zal om ongeveer 17.00 uur afgelopen zijn. Ook is er een programma voor de kinderen. Wij hopen op een gezellige ontspannen en smakelijke middag.