Op 7 oktober hielden we een extra collecte bij de deur van de Oude Kerk in Borne. Want we hoopten dat uw hart huilde bij de beelden van Sulawesi en dat u uw portemonnee daarom liet spreken.

Mooie opbrengst

De opbrengst was uiteindelijk€ 700, inclusief verdubbeling door de diaconie

Achtergrond slachtoffers Sulawesi

De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi hebben zeker 1.200 mensen het leven gekost. Verwacht wordt dat het dodental nog zal stijgen.

Geld nodig voor christelijke hulp

Lokale christelijke hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp zoals water, voedsel en medicijnen. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische hulp. Hier gaat uw geld dus naartoe.

Doneer alsnog per bank

Uw gebed en financiële bijdrage zijn nog steeds bijzonder welkom! Deurcollecte gemist? Maak dan alsnog uw gift over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. noodhulp Sulawesi.

Meer weten? Meer doen?

Op de website van Kerk in actie vindt u meer informatie over de wijze waarop zij de getroffen gebieden steunen én wat u zelf nog kunt doen om in actie te komen voor de slachtoffers van deze ramp: www.kerkinactie.nl/sulawesi