Op 20 februari is er van 20.00 uur tot 22.00 uur een ontmoetingsbijeenkomst in de Potkaamp. Deze avond staat onder leiding van ds. Johan Meijer. Het thema van de avond zal zijn: loven en bidden (ons jaarthema). Het is de bedoeling dat er met elkaar gesproken zal worden over dit thema. Maar uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen die buiten dit thema vallen. De koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 uur.

Het is wel fijn dat u zich vantevoren opgeeft. Dat kan bij Tiny Siertsema, telefoon: 0622351722 of email: Tiny@siertsema.net

Op 22 februari is er van 14.30 uur tot 16.30 uur een ontmoetingsbijeenkomst in de kapel van het Dijkhuis. Deze middag staat onder leiding van ds. Gerco Veening. Het thema zal ook dan zijn: loven en bidden. Deze middag zal voor wat betreft de opzet sterk lijken op de avond van ds. Johan Meijer.

Graag opgeven bij Alie Gierveld, telefoon: 2665443 of 0613297479 (email: aliegierveld.veldman@gmail.com). U bent van harte welkom.