“Ik ben voor……” is het nieuwe jaarthema.  Op dinsdag 9 okt is er in de Potkaamp een ontmoetingsbijeenkomst onder leiding van ds. Gerco Veening, waar dit thema aan de orde zal zijn. Inloop vanaf 19.30 uur en daarna van 20.00 – 22.00 uur het programma. Opgave bij Tiny Siertsema:                     tiny@siertsema.net of 06-22351722. Over hetzelfde thema is er op donderdagmiddag 11 okt van 14.30-16.00 uur in de kapel van het Dijkhuis een ontmoetingsbijeenkomst onder leiding van ds. J. Meijer. Opgave voor deze middag bij Alie Gierveld: aliegierveld.veldman@gmail.com of 06-13297479