Op de dinsdagavond in de Goede Week, 27 maart 2017 om 19.00 uur, organiseert de Raad van Kerken Borne-Hertme-Zenderen een bijeenkomst bij de kruiswegstaties aan de kloostermuur van het Carmelitessenklooster te Zenderen. We verzamelen buiten bij de ingang van het klooster en gaan vervolgens de veertien staties bij langs. Er klinken korte teksten en er is stilte en bij het wandelen naar een volgende statie zingen we samen. De bijeenkomst sluiten we af in de kloosterkapel met een gebedsmoment.

Het adres is: Carmelitessenweg 1, Zenderen.

foto: Jeroen Heerkes