Woord dat mij aanspreektSamen de Schriftlezingen voor de komende zondag verkennen.
Wanneer wij in een kerkdienst de Schriftlezingen horen, gebeurt er al iets met ons. De teksten kunnen je raken en allerlei vragen oproepen. Zoals bijvoorbeeld: wat gaat de predikant er mee doen in de preek?

Graag nodigt ds. Johan u/jou uit om op woensdagavond 28 november naar de Potkamp te komen. Inloop met koffie vanaf 19.45 uur. Van 20.00 tot uiterlijk 21.30 uur gaan we samen kijken naar de lezingen van de volgende zondag (2 december). De vragen en opmerkingen die aan de orde komen, kunnen dan worden meegenomen in de verdere preekvoorbereiding.

Na de dienst op 2 december is er, na het eerste kopje koffie in de Potkamp, gelegenheid om met elkaar een nagesprek over de preek te hebben. Dit gesprek duurt ongeveer 20 minuten en is in een van de bovenzaaltjes van de Potkamp. Ook hierbij is iedereen (jong en ouder) van harte welkom! Voor zowel de voorbereidende avond als het nagesprek hoef je je niet op te geven.

Data in 2019: woensdag 16 januari, met nagesprek op zondag 20 januari en dinsdag 12 maart met nagesprek op zondag 17 maart. Deze activiteit heet: ‘Woord dat mij aanspreekt’. Daarin zit een dubbele betekenis: het Woord kan rakend en aansprekend zijn, het Woord kan ons ook aanspreken op onze verantwoordelijkheid. We zien er naar uit u en jou te ontmoeten!