Selecteer een pagina

Zondag 24 maart, 19.00 uur is er een
avonddienst in de OK.
Marije Kooistra zal dan voorgaan.
Het is dan de 3e zondag van de
veertigdagentijd.

Thema

We zijn met Jezus op weg naar Jeruzalem.
Op weg daar naar toe ontmoet Jezus allerlei
mensen en verricht Hij wonderen.
Zo ontmoet Hij ook Zacheus, de kleine man die
in een boom klom om Jezus te kunnen zien.

Na de dienst is er een nagesprek, waarin u/je  de gelegenheid krijgt te reageren
op de dienst en op het aandeel van Marije Kooistra hierin.

Iedereen is welkom bij deze dienst en bij het nagesprek.