Het College van Kerkrentmeesters stelde een begroting op voor 2019. Die is op 31 januari besproken in de kerkenraadsvergadering. De kerkenraad heeft nu het plan deze begroting goed te keuren in de vergadering van 28 februari. Hiervoor krijgt u eerst de kans deze in te zien. Dat kan van 18 tot 28 februari bij de penningmeester.

Hier op de site vindt u een samenvatting van de rekening 2017 en de begroting 2019. Wilt u de totale stukken inzien? Maak dan een afspraak via 074-2666091 of penningmeester-cvk@pgborne.nl.