Zaterdagmiddag 30 maart was een bijzondere middag. In en om het CJV-gebouw vond een doopreünie plaats met kinderen die in de afgelopen tien jaar gedoopt zijn in onze gemeente. Hen en hun ouders hadden we uitgenodigd voor een gezellig samenzijn. We nodigden ook gezinnen uit waarin de ouders ervoor kozen hun kinderen zelf te laten kiezen voor een eventuele doop op volwassen leeftijd.

Lianne Maatman en Cindy Linthout van de jeugdraad organiseerden de middag en hebben veel energie en tijd gestoken in de voorbereiding van dit zeer geslaagde samenzijn. Voor de kinderen was er een springkussen, waar ze enorm van genoten, evenals van de ballonnen, waarmee ze op eigen initiatief een bosje versierden. Het prachtige weer zorgde er voor dat iedereen veel buiten kon zijn, ook de volwassenen die elkaar ontmoetten in een gezellige sfeer. Er was ook een puzzel gemaakt waarbij baby-foto’s van de kinderen gecombineerd moesten worden met actuele foto’s van hen, en dat was echt nog niet zo makkelijk. Deze zelfde foto’s zijn ook samengebracht in een prachtig boek dat aangeboden werd aan de beide predikanten. 

Voor de inwendige mens werd goed gezorgd, bijvoorbeeld met ‘Bornse maatjes’ waarvan er nogal wat overbleven. Daags erna konden de mensen die na de Dijkhuisdienst gingen koffiedrinken daarvan genieten, en dat viel ook bij hen zeer in de smaak.

Halverwege de middag maakte Herbert Gazenbeek enkele prachtige groepsfoto’s. We kijken terug op een heel mooi samenzijn, dat zeker voor herhaling vatbaar is, misschien dan niet als doopreünie, maar wel als gezinsmiddag. Ontmoeten en samenzijn op informele manier is een mooie vorm om contact te krijgen of te houden en het fijn met elkaar te hebben.

Bekijk hieronder de foto’s die Herbert Gazenbeek gemaakt heeft tijdens de doopreünie. 

Doopreünie maart 2019