Selecteer een pagina

Een warme kerk, een goed verhaal.

In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. Velen ervaren dit Woord van God als bron van troost, bemoediging, inspiratie en warmte; hopelijk u ook. Tegelijkertijd is de Bijbel een boek dat cultureel en maatschappelijk telt. Waarom? Omdat de bijbelse verhalen u en mij uitnodigen deze te ver­talen naar ons eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor elke dag.

Hartverwarmende activiteiten

Ook in het nieuwe jaar willen we ons als gemeente laten inspireren door de bijbelverhalen. We hopen dat het verhaal van Gods liefde voor mensen in onze activiteiten doorklinkt. En dat we dit verhaal en die warmte actief blijven delen met mensen om ons heen. De activiteiten die daarbij horen, zijn voor jong én oud. Denk aan gespreksgroepen, catechisatie, pastoraat, jeugd- en ouderenwerk.

Wij geven warmte, u ook?

Om die activiteiten en warmte te blijven verspreiden, is er geld nodig. Geld is er ook nodig voor letterlijke verwarming: de verwarmingsketels zijn toe aan vernieuwing. Daarom vragen we u aan het eind van dit jaar om een extra warme gift hiervoor. Geef aan de eindejaarscollecte tijdens de kerkdienst op oudjaarsdag. Of maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL04 RABO 037 37 17 024 t.n.v. Protestantse Gemeente Borne. Eerst meer weten? Neem contact op met een van de kerkenraadsleden, zie  www.pgborne.nl/mensen

Met uw bijdrage helpt u mee aan een gemeente waar mensen omzien naar elkaar.

Hartelijk dank voor uw steun en warmte.