De Protestantse Gemeente geeft een gedenkpenning uit rond de bouw van de Oude Kerk en de muurschilderingen. Dit in overleg met een ondernemer uit onze gemeente. De reden van de penninguitgifte? Geldwerving voor de kosten van de restauratie van de Oude Kerk.

Wat staat er op de penningen?

Deze ronde (muntvormige) gedenkpenning is een collectors item en wordt in een beperkte oplage uitgegeven. Op de ene zijde staat een afbeelding opgebouwd uit 3 ramen met 3 gewelfbogen steunend op de kraagstenen. Daar tussendoor de boom van Jesse, zoals die als muurschildering in de Oude Kerk te zien is. Om de restauratie te benadrukken staat er ook een schilderspalet met penseel op.

Op de andere zijde staat de Oude Kerk afgebeeld met daarin  aangebracht hoe het voorgaande kerkje er zeer waarschijnlijk zou hebben uitgezien. Dit om aan te geven dat de Oude Kerk over een bestaand kerkje is gebouwd.

Genummerde penningen

Elk exemplaar heeft een uniek nummer. De gedenkpenning zit in een mooi doosje met fluwelen bekleding. Kortom, een uniek, blijvend, geschenk.

Geld van de provincie Overijssel & gemeente Borne

De provincie Overijssel heeft een subsidie gegeven van € 25.000 voor de munten. Zij werkt graag mee aan promotie rondom de uniekheid van de muurschilderingen in de Oude Kerk en bekendheid geven aan het feit dat de Oude Kerk gebouwd is over een andere kerkje heen. De gemeente Borne betaalde ook voor de munten; zij nam er 50 af, de laatste 50 uit de serie.

Kopen, 3 varianten

  • gedenkpenning in de geschenkverpakking  à € 20
  • gedenkpenning in geschenkverpakking met een set van 3 kaarten van de muurschilderingen à  € 25
  • gedenkpenning in geschenkverpakking met het boek : De Oude Kerk van Borne, een eenvoudige hemel op boerenaarde. Auteur Jaap Grootenboer à € 30
  • speciaal nummer penning (mogelijk vanaf nummer 5) bij bijbetaling van € 5 administratiekosten

Laatste exemplaren beschikbaar

r zijn nog slechts enkele exeplaren te koop. Belangstelling? Stuur een mail naar voorzitter-cvk@pgborne.nl.

Meer weten over de restauratie ?

Lees ook meer over:

  • de restauratie, het plan en wie eraan werken
  • de artikelen over de restauratie en de Oude Kerk in de Week van Borne

Of stort uw gift voor de Protestantse Gemeente Borne op het rekeningnummer van het restauratiefonds: NL36RABO 0373742444. Onder vermelding van ‘restauratie muurschilderingen’.