Vorige maand hield de Protestantse Gemeente Borne de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Inmiddels zijn al het toegezegde geld én de blijvende giften (gift voor minstens 5 jaar) geteld. Het voorlopige resultaat voor 2019?  € 167.000.  Hierdoor kan uw kerk voor dit jaar weer alle gemaakte plannen uitvoeren.

Weten aan welke plannen we uw geld uitgeven? Of zelf een plan inleveren?
Ontdek hier de plannen en mogelijkheden voor 2019.

Inzet van vrijwilligers

We bedanken alle vrijwilligers hartelijk voor hun hulp bij het enveloppen inpakken, rondbrengen en ophalen van de formulieren. Dit jaar waren er 4 vrijwilligers die om persoonlijke redenen moesten bedanken. Dit waren vrijwilligers die al  jaren hielpen.

Gevers bedankt

Hartelijk dank voor het bedrag dat u dit jaar weer toezegde. Ook hartelijk bedankt als u uw bijdrage omzette naar een gift voor 5 jaar (periodieke gift).

Nog niet alle formulieren van mensen die geld willen geven, zijn trouwens binnen. Hierdoor kan het bedrag dus nog iets hoger worden.