Het college van kerkrentmeesters heeft de begroting voor 2020 opgesteld.

Download hier de begroting.