Selecteer een pagina

Stel je bent een Wijze, hebt zojuist het Koningskind in de kribbe gezien en wilt zo snel mogelijk naar huis om er over te vertellen. Je bedenkt de kortste route. Maar dan: een droom brengt inkeer: “Neem een andere route, ga op een andere wijze terug”

In de Jeugdkerstnachtdienst van de Protestantse gemeente komen we deze W/wijze op het spoor. De dienst is op Kerstavond, 24 december om 22.30 uur in de St. Stephanuskerk. Ds. Johan Meijer zal voorgaan en medewerking wordt verleend door het koor Con Spirito 2.0 o.l.v Hetty Verhaagen en de Bornse Harmonie o.l.v. Marcel Bergboer

Er komt een compleet uitgewerkt liturgieboekje. En er wordt iedereen een kaarsje uitgereikt, want net als vorige jaren gaan we het Licht delen. De koorleden van Con Spirito 2.0 gaan na de dienst naar de Kerststal in Hertme wandelen, zoals dat jarenlang traditie was. Wees van harte welkom om aan te sluiten en mee te wandelen

De Jeugdkerstnachtdienstcommissie bestaat uit : Liesbeth van Baalen, Wieger Braaksma, Manouk Horsting, Bram Meijer, ds. Johan Meijer.  

Zij verheugen zich op de dienst en hopen velen van jong tot oud te verwelkomen!