Zondagmiddag 7 april van 15.00  – 17.00 uur zal
Laurens van Urk, koster van de Stephanus ons een
rondleiding van ongeveer een uur geven door deze kerk.

Aansluitend zijn we welkom in de Stefanshof, waar
pastor Ria Doornbusch ons zal vertellen over haar passie
en werk. Ria is sinds oktober 2016 verbonden
aan het Pastorale team van de parochies Goede Herder,
Heilige Geest en Jacobus&Johannes.

Aanmelden

I.v.m koffie en thee is het nodig om u/je aan te melden.
Opgave graag uiterlijk voor 1 april naar: Tiny Siertsema,
tiny@siertsema.net of 06-22351722.

We mogen uitzien naar een leerzame en inspirerende middag