Selecteer een pagina

op dinsdag 16 april om 19.00 uur.
De Raad van Kerken
Borne-Hertme-Zenderen
organiseert in de Goede Week een
bijeenkomst bij de kruiswegstaties aan de kloostermuur van het
Carmelitessenklooster te Zenderen.

We verzamelen buiten bij de ingang van het klooster en gaan vervolgens de
veertien staties bij langs. Er klinken korte teksten en er is stilte en bij het wandelen naar een volgende statie zingen we samen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een gebedsmoment in de kloosterkapel.

Medewerking wordt verleend door pater Edgar Koning, zuster Josephine de Jong, pastor Anita Oosterik en dominee Johan Meijer.

Het adres is Carmelitessenweg 1, Zenderen