Op zondagavond 26 mei is er om 19.00 uur een Thomasviering in de Oude Kerk. Deze viering is eenvoudig en laagdrempelig van opzet. Belangrijk onderdeel is de zogeheten Heilige Chaos, die ongeveer 20 minuten duurt. We kunnen dan vrij rondlopen door de ruimte van de kerk en op verschillende plaatsen iets doen, zoals bijvoorbeeld: een lichtje aansteken, een voorbede opschrijven, in stilte een poosje zitten luisteren naar de pianomuziek of mediteren.

Bijzonder is het ‘noodkreetkleed’ dat voor de vorige viering door Anita Meijer is gemaakt. Een noodkreet aan God kan worden opgeschreven en in het kleed worden gedaan, in een afsluitbaar vakje, zodat het dus alleen wordt toevertrouwd aan God.

Noodkreetkleed

We zingen in de viering enkele rakende liederen en horen een popsong, die past bij het thema. Een preek of overdenking is er niet. We hebben vormen gekozen die toegankelijk zijn voor alle generaties. Iedereen, jong of ouder is dus van harte welkom.

De Thomasvieringencommissie bereidt deze viering voor en ziet er naar uit om deze samen met u en jullie te beleven. Na afloop is er een frisje of een kopje koffie of thee in de Potkaamp.

Mede namens de voorbereidingsgroep,
ds. Johan Meijer