Op zondagavond 17 maart is er om 19.00 uur 
een Thomasviering in de OK.

Heilige Chaos

Belangrijk onderdeel is de Heilige Chaos. We kunnen dan vrij rondlopen door de kerk en op verschillende
plaatsen iets doen. zoals: een lichtje aansteken,
een voorbede opschrijven,luisteren naar pianomuziek.

Herinneren

Het thema is “herinneren”, gekozen bij de naam van deze zondag:
Reminiscere, dat betekent: “Gedenk toch”.
Er is geen preek of overdenking. De leden van de jeugddienstcommissie en van
de ontmoetingsdienstcommissie hebben deze viering voorbereid.
Na afloop is er een frisje of koffie of thee in de Potkaamp