Tijdelijk terug van weggeweest in de vertrouwde Oude Kerk werd door de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, Gerie van der Endt de eerste gedenkpenning uitgereikt aan de waarnemend burgemeester van Borne, Gerard van den Hengel.

Deze gedenkpenning werd mogelijk gemaakt door een lid van onze gemeente., Leo Huijser tezamen met de ontwerper/kunstenaar, de heer Arpad Szombathelyi .

Donatie

Er werd ingegaan op het verzoek aan de gemeente Borne om een donatie te geven voor deze restauratie.  Gezien haar financiële situatie was er in eerste aanleg weinig ruimte en werd een subsidie van € 2.250, — beschikbaar gesteld met daarbij een afname van 50 stuks gedenkpenning. De Protestantse gemeente heeft daarna de politieke partijen in Borne benaderd met het verzoek voor een hogere donatie. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het feit dat de begroting voor 2020 van € 18.000, — is verhoogd naar € 75.000, — en dat de Protestantse gemeente hiervan tenminste extra € 20.000, — bovenop de al gedane toezeggingen krijgt.

Compliment

Van de kant van de Protestantse gemeente een compliment aan de partijen dat zij ernaar gestreefd hebben om monumentzorg op de kaart te houden in Borne. Volgens ons zijn de monumenten dan ook het DNA van Borne.

Aansluitend werd de gedenkpenning met een verklaring van de afbeeldingen aan beide zijde uitgereikt aan de burgemeester onder dankzegging voor de financiële steun van de gemeente Borne.

Dankwoord van de burgemeester

De burgemeester benadrukte in zijn dankwoord dat de democratie van de gemeenteraad uiteindelijk gezegevierd heeft. De Oude Kerk, daadwerkelijk als DNA van Borne, heel de ontwikkeling van de gemeente Borne heeft kunnen bekijken en als Gods huis heeft mogen meemaken. Vol trots zal hij op de eerste werkdag in het gemeentehuis de gedenkpenning tonen.

Bekijk hier de foto’s van de uitreiking