De (website van de) Protestantse Gemeente in Borne geeft allerlei informatie door. Daaronder namen van contactpersonen en foto’s van activiteiten. De privacywet (AVG) schrijft voor dat we zorgvuldig omgaan met uw privacy en die van anderen. Wat betekent dat voor uw gegevens?

De kerkenraad stelde enkele documenten op. Daarin leest u hoe we dit geregeld hebben. En wat u kunt doen als u publicatie van informatie of foto’s over u ongedaan wilt laten maken.

Ga naar de privacydocumenten