Wanneer wij in een kerkdienst de
Schriftlezingen horen, gebeurt er iets met ons. De teksten kunnen je raken en vragen oproepen

Woord dat mij aanspreekt

Het Woord kan rakend en aansprekend zijn,
het Woord kan ons ook aanspreken op onze
verantwoordelijkheid.

Uitnodiging

om samen de lezingen van zondag 17 maart te
verkennen. Vragen en opmerkingen
worden meegenomen in de verdere preekvoorbereiding.

Waar en wanneer

dinsdag 12 maart in de Potkaamp. Inloop met koffie vanaf 19.45 uur, en dan van 20.00 uur tot
uiterlijk 21.30 uur gaan we samen kijken naar de lezingen van zondag 17 maart.

Nagesprek

Na de dienst van 17 maart is er, na een kop koffie, een nagesprek.
Dit gesprek duurt ongeveer 20 min. en is in een van de bovenzaaltjes van de Potkaamp.

Ds. J. Meijer nodigt iedereen (jong of ouder) uit en ziet er naar uit
u en jou te ontmoeten.