Selecteer een pagina

Wanneer wij in een kerkdienst de Schriftlezingen horen, gebeurt er al iets met ons. De teksten kunnen je raken en allerlei vragen oproepen.

Graag nodig ik u/jou uit om op dinsdagmiddag 13 aug naar de Potkaamp te komen. Van 14.30 uur tot uiterlijk 16.00 uur gaan we samen kijken naar de lezingen van de volgende zondag (18 aug) en de vragen en opmerkingen die aan de orde komen kan ik dan meenemen in mijn verdere preekvoorbereiding.

Na de dienst op 18 aug is er na het eerste kopje koffie in de Potkaamp gelegenheid om met elkaar een nagesprek over de preek te hebben. Dit gesprek duurt ongeveer 20 minuten en is in een van de bovenzaaltjes van de Potkaamp. Ook hierbij is iedereen (jong en ouder) van harte welkom!

Voor zowel de voorbereidende middag als het nagesprek hoef je je niet op te geven. Ik noem deze activiteit: “Woord dat mij aanspreekt”. Daarin zit een dubbele betekenis: het Woord kan rakend en aansprekend zijn, het Woord kan ons ook aanspreken op onze verantwoordelijkheid.

Ds. Johan Meijer ziet er naar uit u en jou te ontmoeten!
In het nieuwe seizoen zal deze activiteit ook een aantal keren plaatsvinden en wel op dinsdagmiddag.