Selecteer een pagina

Op zondag 26 januari 2020 om 10 uur staan wij stil bij de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen. De Oecumenische viering die door de Raad van Kerken Borne-Hertme-Zenderen wordt georganiseerd vindt plaats in de Parochiekerk te Zenderen.

Voorgangers

Voorgangers zijn: pastor Anita Oosterik, ds. Carla Borgers en ds. Johan Meijer.

Thema

We volgen het wereldwijde thema voor de Gebedsweek: ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’, gebaseerd op het verhaal uit Handelingen 27 en 28, waarin Paulus en de zijnen schipbreuk lijden en gastvrij onthaald worden door de christenen op Malta. Schriftlezingen in de viering zijn: Handelingen 27:18 – 28: 10 en Matteüs 10: 7-8.

Medewerking wordt verleend door het Parochiekoor Zenderen onder leiding van Betsy Paus, organist is Frans Kerkhof.  Er komt een compleet uitgewerkt liturgieboekje. Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd voor ontmoeting tijdens het koffiedrinken!

Wees allen van harte welkom!