Januari is de maand van  Actie Kerkbalans.

U en ik

De Protestantse Gemeente Borne is afhankelijk van de financiële bijdragen van alle kerkleden, van mensen zoals u en ik

Ook dit jaar kreeg u met het toezegginsgsformulier een folder met info over onze gemeente. Zaterdag 18 januari hebben tussen 13.00 uur en 13.30 uur op meer dan honderd plekken in Nederland de klokken geluid als start van Actie Kerkbalans 2020.

Vrijwillig

Uw bijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Vrijwilligers

Het College van Kerkrentmeesters wil alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor de medewerking aan Aktie Kerkbalans 2020.

Onze gemeenteleden

We bedanken alle leden van onze gemeente die voor dit jaar een bijdrage hebben toegezegd.

Periodieke Gift

Ook de leden die hun  bijdrage hebben omgezet in een periodieke gift hartelijk dank daarvoor.

Weten waar uw geld naar toe gaat?

Download de folder met alle plannen.