Omdat er in deze tijd, geen kerkdiensten worden gehouden en niet gecollecteerd kan worden voor zowel de diaconie als voor de kerk willen wij een beroep op u doen. De kosten gaan namelijk door en de inkomsten worden minder.

Zou u, zolang de kerken gesloten zijn, willen overwegen een maandelijkse bijdrage voor de diaconie en/of voor de kerk te geven?

Dit kan overgemaakt worden naar: Diaconie Protestantse Gemeente, NL06RABO0309476119 onder vermelding van Collecte diaconie

en/of naar: Prot. Gemeente te Borne, NL98RABO0309475821 onder vermelding van Collecte kerk

Mocht u een speciaal doel willen steunen, (te vinden op de website www.pgborne.nl en in de zondagsbrief/onderweg), wilt u dan bij uw overschrijving  vermelden: collecte diaconie + (welk doel).