Door het coronavirus zitten veel ouderen noodgedwongen thuis. Hierdoor
hebben ze veel minder sociale contacten dan normaal. De afgelopen dagen
is er uit een lijst van ca. 200 gemeenteleden ouder dan 79 jaar, een
selectie gemaakt. We willen aandacht schenken aan deze groep kwetsbare
mensen.

We hopen samen met u een “belboom” te creëren. Leden bellen leden
(indicatie 2x p/week in overleg) om er voor zorgen dat iemand zich niet
eenzaam voelt. Ook hier geld, dat informatie belangrijk is.

Als pastoraat en diaconie  van de Protestantse gemeente vragen we uw
hulp, bij het creëren van “de belboom”. (ca. 3 adressen bellen)

Geef u op als belmaatje voor de ouderen, door Jenny van Huizen te bellen
op nr. 06 1285 7391 of het liefst per email  jennyvanhuizen@hotmail.com

Bij voldoende aanmelding zullen we kijken of we nog meer kwetsbare
ouderen/zieken kunnen benaderen.  Alleen voelen in deze tijd is niet
goed en nu helemaal niet. HELP AUB.