De contactpersonen van de ouderenbezoekgroep is gevraagd om regelmatig belcontact te onderhouden met de oudere mensen in onze gemeente. Een paar keer per week vragen we, hoe het met ze gaat en of we iets voor ze kunnen betekenen. Maar misschien ook wel om even je verhaal kwijt te kunnen. Dit alles in overleg natuurlijk. Zeker ook om ze te informeren en te vertellen wat er in de Zondagsbrief staat. Een deel van deze groep heeft geen computer of andere mogelijkheden om deze informatie tot zich te nemen. Voor het geval er iets gedaan moet worden, wat niet door familie of vrienden gedaan kan worden, kunnen de contactpersonen dit aan Albert Noppers doorgeven. Wim Zaalberg zal Albert terzijde staan door “Matenwerk”(de vroegere klussendienst) in te schakelen. We hopen op een ieders medewerking.

Zorg om oudere gemeenteleden

Door het coronavirus zitten veel ouderen noodgedwongen thuis. Hierdoor hebben ze veel minder sociale contacten dan normaal. Het initiatief van de ouderenbezoekgroep is fantastisch, maar het is niet genoeg.   De afgelopen dagen is er uit een lijst van ca. 200 gemeenteleden ouder dan 80 jaar, een selectie gemaakt. We willen aandacht schenken aan deze groep kwetsbare mensen. We hopen samen met u een “belboom” te creëren. Leden bellen leden om er voor zorgen dat iemand zich niet eenzaam voelt. Ook hier geldt, dat informatie belangrijk is.  Wat moet ik doen als ik me grieperig voel ?  Stel je voor dat iemand dat vraagt……

Als pastoraat en diaconie vragen we uw hulp, bij het creëren van “de belboom”.Geef u op als belmaatje voor de ouderen, door Jenny van Huizen te bellen op nr. 06 1285 7391 of het liefst per email  jennyvanhuizen@hotmail.comBij voldoende aanmelding zullen we kijken of we nog meer kwetsbare ouderen/zieken kunnen benaderen.  Alleen voelen in deze tijd is niet goed en nu helemaal niet.

Collecte Vlinderkind

Doordat er geen erediensten zijn, wordt er ook geen collecte geld geïnd voor goede doelen die we als gemeente graag hadden ondersteunt. Zo zou er op 22 maart gecollecteerd worden voor de “Stchting Vlinderkind”.Het gaat hier om kinderen welke een zeer ernstige en vooralsnog ongeneeslijke huidaandoening hebben, waarbij de hechting van de verschillende lagen waaruit een huid bestaat, verstoord is. Ondraaglijke pijn en jeuk zijn het gevolg.Leven met Epidermolysis Bullosa (EB) vraagt om zorg. Tevens om wetenschappelijk onderzoek. Financiële steun is nodig. 

Daarom vragen wij u, uw collecte geld te storten op de rekening van de diaconie NL06RABO0309476119 ten name van Vlinderkind.

Geef alstublieft.  Het is nodig !