Kerk in Actie introduceert een nieuw project: Overijssel voor Zuid-Afrika. De werkgroep ZWO (Zendings en ontwikkelingswerk) plakte daarom nieuwe stickers op de collectebussen in de Oude Kerk en de Potkaamp in Borne. U herkent deze bussen aan bovenstaande foto.

Overijssel voor Zuid-Afrika

Steeds meer kerken in de classis Overijssel-Flevoland zetten zich in voor Zuid-Afrika. Een land waar we ons in Nederland door de geschiedenis en taal extra mee verbonden voelen. Een land waar veel kinderen opgroeien zonder kansen omdat ze opgroeien in gebroken gezinnen en in gewelddadige wijken.

PEN en NOVA bieden deze kinderen opvang en steun om hun opleiding af te maken. Ook wordt de thuissituatie verbeterd door alternatieve kookmethodes. Samen willen we de kerk in actie zijn.

www.kerkinactie.nl