Gisteren is er een crisisteam bijeengekomen, dat het mandaat van het moderamen heeft om beslissingen te nemen in de komende tijd. Deelnemers zijn: André Straatsma (voorzitter van ’t team), Mia Ring, Albert Noppers, Gerco Veening en ondergetekende.

RIVM

Het ging uiteraard ook over onze diensten en mijn taak is om jullie daarover te informeren. Zolang het RIVM samenkomsten niet toestaat zullen er geen diensten gehouden worden in de OK en ook niet in het Dijkhuis.

Kerkomroep

Zolang samenkomsten niet mogelijk zijn, houden wij online-diensten vanuit de Oude Kerk, te beginnen op 29 maart, wanneer de Oude Kerk weer open is. Deze diensten worden uitgezonden via de kerkomroep en online te bekijken via de website. Bij deze diensten is er een minimale bezetting. Aanwezig zullen zijn: koster, camerapersoon, predikant, ouderling van dienst, en mogelijk: musicus.

Tot zover voor nu, allen veel goede moed gewenst! ds. J. Meijer.

Data en tijdstippen van de onlinediensten kunt u vinden in de agenda