Selecteer een pagina

De diaconie heeft moeten besluiten, om het “ouderen” kerstfeest in het Kulturhus, december 2020, niet door te laten gaan. Het spijt ons allen zeer en wij weten dat ook velen van u dit betreuren.

De situatie op dit moment laat het niet toe.

Wij kunnen zeker, ook in ons zelf, de geboorte van Gods Zoon in grote dankbaarheid vieren, wetende wat hij voor ons heeft gedaan en doet.

Voor allen, die het in deze tijd moeilijk hebben, hierbij een warme groet van alle diakenen en iedereen die aan de organisatie van de viering mee had willen werken.