Geannuleerd vanwege coronavirus

Het College van Kerkrentmeesters nodigt alle vrijwilligers, die op
welke wijze dan ook hebben meegeholpen bij de restauratie van de
muurschilderingen, uit voor een gezellige middag op zaterdag 4 april van 14.30 uur tot ca 17.00 uur in de Potkaamp .

 Het CvK begrijpt heel goed dat zonder uw inzet dit project nooit tot een goed
einde zou zijn gekomen en wij willen u hiervoor graag bedanken middels
een gezellige vrijwilligersmiddag.

Voor wie?

De inzet kan op diverse vlakken
hebben plaats gevonden zoals  bijv.:

deelname in de projectgroep
restauratie muurschilderingen, organiseren van activiteiten voor
geldwerving, deelname aan redactieteam, ontwikkelen van foldermateriaal,
deelname aan fondswervingen en subsidies, leeghalen van de Oude Kerk,
schoonmaken van de Oude Kerk, deelname aan reinigen van gewelven en
muren en ramen, deelname in cateringteam, etc. etc.

Waar en wanneer?

Wij zouden het zeer op prijs stellen
u op zaterdagmiddag 4 april in de Potkaamp te mogen begroeten op deze, informele,
bijeenkomst waarbij het cateringteam voor de laatste keer in dit project
haar kunsten wil gaan vertonen.
Aanvang 14.30 uur
Einde ca. 17.00 uur

Aanmelden?

Om een gevoel te krijgen voor ongeveer hoeveel mensen het cateringteam
iets mag organiseren vragen wij u om u aan te melden als deelnemer op
e-mail adres: voorzitter-cvk@pgborne.nl of mondeling bij één van de
kerkrentmeesters.
Mochten wij iemand vergeten zijn uit te nodigen die ook heeft
meegeholpen dan is deze persoon vanzelfsprekend ook van harte welkom.