Voor gemeenten die omzien naar elkaar!  

Als Protestantse gemeente willen we in Borne een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn. Een plek waar je God kunt ontmoeten, waar mensen naar elkaar omzien en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Juist in deze tijden van pandemie. Dit willen ze ook in andere gemeenten zijn.

Om nieuwe plannen te kunnen uitvoeren, zijn niet alleen ideeën en mensen nodig, maar ook financiële middelen. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Deze gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.

Voorbeeld van een project:

De Oude Kerk in Zoetermeer zet de luiken open voor alle inwoners. De Protestantse Gemeente Zoetermeer vroeg met succes subsidie aan voor een aanbouw aan de Oude Kerk. Het kerkgebouw leent zich goed voor culturele manifestaties, concerten en​ tentoonstellingen. Met de opbrengst van zulke evenementen kunnen de hoge onderhoudskosten van het kerkgebouw worden gedekt. Maar faciliteiten zoals een foyer, keuken en bezoekerstoiletten ontbraken.

Mede dankzij de bijdrage uit de Solidariteitskas is de aanbouw gerealiseerd en begin 2020 in gebruik genomen. “Een lang gekoesterde wens ging in vervulling.”

Gemeenten helpen elkaar

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij.

Doet u mee?

Onze belijdende leden krijgen een brief met de vraag om een bijdrage van minimaal €10, waarvan € 5 moet worden afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: NL26RABO0373717016 tnv Protestantse Gemeente Borne

Mogen we rekenen op uw solidariteit en bijdrage!

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!       

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op  protestantsekerk.nl/solidariteitskas.​