Jarenlang waren wij de jeugdraad van de protestantse gemeente Borne. Maar de werkgroep Omzien & Pastoraat heeft voorgesteld onze naam te wijzigen in Team Jeugd. De kerkenraad was het daar mee eens, en dus heten we voortaan Team Jeugd.

Wie zitten er in team jeugd

Op dit moment bestaat Team Jeugd uit Annelies van Os, Gretha Sierink, Lianne Maatman, jeugdouderling Bastiaan Mul en dominee Johan Meijer. Wij vinden het prettig om als team samen te werken en zo ieders talenten te benutten.  

Graag zouden wij ons team uit willen breiden met meer vrijwilligers. Het ambt van jeugddiaken laten wij los, en in plaats daarvan zoeken wij een diaconaal jeugdmedewerker. Maar ook voor allerlei losse, kortdurende en ook langdurige taken zijn wij steeds opzoek naar vrijwilligers. Jong of oud… iedereen die ons wil helpen is van harte welkom.

Activiteiten

De afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat de kinderen in onze gemeente en hun ouders niet meer over al onze activiteiten even enthousiast waren. Ook merkten wij dat wij steeds minder in verbinding stonden met kinderen, jongeren en hun ouders. In eerste instantie zijn wij erg zoekende geweest in wat wij dan wel konden doen binnen het jeugdwerk. Maar inmiddels hebben wij onze weg aardig gevonden. Wij vinden het belangrijk dat de Christelijke traditie doorgegeven blijft worden in woorden en waarden. Zodat er ook ruimte blijft voor bezinning en verbinding met elkaar en met God. Om dit te bereiken willen wij graag sturend, organiserend en faciliterend zijn voor wat kinderen en jongeren nodig hebben. Daarom hebben wij per leeftijdsgroep gekeken waar behoefte aan is en welke activiteiten wij daarbij kunnen aanbieden.

Klik hier voor meer activiteiten voor jouw leeftijd