Samen de schriftlezing voor de komende zondag verkennen. Wanneer wij in een kerkdienst de Schriftlezingen horen, gebeurt er al iets met ons. De teksten kunnen je raken en allerlei vragen oproepen

Uitnodiging

Graag nodig ik u/jou uit samen te kijken naar de lezingen van de volgende zondag (9 februari) en de vragen en opmerkingen die aan de orde komen kan ik dan meenemen in mijn verdere preekvoorbereiding. Ik noem deze activiteit: ‘Woord dat mij aanspreekt’. Daarin zit een dubbele betekenis: het Woord kan rakend en aansprekend zijn, het Woord kan ons ook aanspreken op onze verantwoordelijkheid.

Waar en wanneer

dinsdag 4 februari 2020 in de Potkaamp. Van 14.30 uur tot uiterlijk 16.00 uur gaan we samen kijken naar de lezingen van de volgende zondag (9 februari)

Nagesprek

Na de dienst (in het Kulturhus!) op 9 februari is er na het eerste kopje koffie gelegenheid om met elkaar een nagesprek over de preek te hebben. Dit gesprek duurt ongeveer 20 minuten. Ook hierbij is iedereen (jong en ouder) van harte welkom!

Voor zowel de voorbereidende avond als het nagesprek hoef je je niet op te geven.

Ds. J. Meijer ziet er naar uit om u/jou te ontmoeten.

De volgende data van ‘Woord dat mij aanspreekt’ zijn: 17 maart, 14 april, 9 juni.