Tijdens de persconferentie van dinsdag 2 november j.l. zijn de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan aangescherpt. Dat heeft helaas directe gevolgen voor bijeenkomsten in onze gemeente, waaronder de kerkdiensten.

Het moderamen heeft daarom, in navolging van de landelijke maatregelen, de volgende afspraken gemaakt met betrekking tot het gebruik van de kerk en de Potkaamp, ingangsdatum 6 november a.s.:

Kerkdiensten: Oude Kerk

  • Maximaal aantal bezoekers is teruggebracht naar 50 personen zodat men weer op anderhalve meter afstand van elkaar kan zitten
  • Aanmelding bij de koster verplicht vóór 18.00 uur de vrijdag, vooraf aan de dienst
  • Mondkapje dragen bij binnenkomst tot aan de zitplaats en bij het verlaten van de kerk.
  • Vooralsnog kunnen de liederen tijdens de diensten door iedereen gezongen worden.

Kerkdiensten: Dijkhuis

Voor deze diensten zijn de maatregelen zoals TMZ deze hanteert van kracht. Hiervoor gelden de huidige maatregelen totdat TMZ deze heeft aangepast.

Potkaamp

Maximaal aantal deelnemers aan activiteiten is 10 personen