Naast de ingang van De Potkamp, tegenover de Oude kerk, is de gele AED kast geplaatst

www.hartslag.nu

De AED-kast kan pas worden geopend met de pincode die een hulpverlener op zijn mobiele telefoon ontvangt. Die hulpverlener kan jij zijn, als je bent aangemeld bij www.Hartslag.nu.

Inmiddels hebben, Anita Derks cardioloog ZGT, en Anne Offereins bij TwenteHartsafe een reanimatiecursus gevolgd. Zij zijn woonachtig in Oud Borne. Met hun instructiemateriaal (demo poppen) kunnen zij nu ook zelf voor gemotiveerde hulpverleners zo’n reanimatiecursus geven waarin de reanimatie en werking van de AED wordt uitgelegd. Door het daadwerkelijk te oefenen, wordt de drempel om in actie te komen hopelijk weggenomen

Hulpverlener worden

.
Wie van de gemeenteleden, liefst woonachtig in Oud Borne wil zich inzetten om hulpverlener te worden? Dat kan vanaf 1 oktober. Op een avond, datum nog nader te bepalen. Per cursus maximaal 8 personen. Plaats: in de Potkaamp (na afstemming met de koster Oude Kerk). Aanmelding per e-mail: Anne Offereins: anneoffereins@home.nl