Het College van Kerkrentmeesters stelde de jaarrekening 2020 van de Protestantse gemeente te Borne op. Uit de kerkenraadsvergadering van 27 mei 2021 blijkt dat de kerkenraad deze jaarrekening wil goedkeuren in de vergadering van 24 juni. Dat gebeurt alleen als u als gemeentelid die heeft kunnen bekijken.

Download de samenvatting van de rekening 2020 en de begroting 2021 . De relevante stukken liggen van 13 tot 23 juni 2021 ter inzage bij de penningmeester.

Afspraak maken?

Bel: 074-2666091 of mail naar penningmeester-cvk@pgborne.nl