Welkom op de gemeenteavond in (nog steeds) Coronatijd.

We hebben als kerkenraad besloten dat we een gemeenteavond willen houden en wel op dinsdag 22 juni a.s. Dat is nog steeds in Coronatijd maar het is gewoon hard nodig om elkaar weer te zien en te informeren.

Onderwerpen:

  • de verbouwing van de Potkaamp
  • meerjarenthema, namelijk “Groene theologie”
  • de ondersteuning van een hospice dat in Borne zal komen
  • de uitbreiding van Team Jeugd met professionele ondersteuning

Tijd en plaats:

De avond zal op dinsdag 22 juni zijn in de Oude kerk. Het begint om 19.30 uur (helaas zonder koffie). Er kunnen maximaal 50 personen in de kerk, dus is het nodig dat men zich opgeeft en zich houdt aan de coronamaatregelen. De gemeenteavond kan thuis live gevolgd worden zoals bij onze diensten, zij het dan dat het alleen live gevolgd kan worden en niet naderhand.

We hopen dat het een goede avond mag worden en we zien er naar uit