Jeugd en de Ark van Noach,

Op zondagmiddag 5 september kon Team Jeugd weer een activiteit organiseren waarbij gezinnen, kinderen en jongeren elkaar konden ontmoeten. Er was op de Startzondag-middag een gezinsdienst voor ouders en opa’s of oma’s met hun kinderen en kleinkinderen

Ark van Noach

De dienst bestond uit het luisteren naar het verhaal van Noach en er waren korte activiteiten waarbij de kinderen met het thema bezig konden zijn.

Vogels uit de kooi

Parallel daaraan hadden de jongeren in de Potkamp hun eigen dienst, waarbij het uitvliegen van vogels uit een kooi centraal stond met daarbij de link naar het verhaal van Noach. Na de viering was er buiten in het zonnetje nog alle tijd om verder te spelen en elkaar te ontmoeten.

Volgende jeugdactiviteit

Op zondag 7 november van 14.00 – 16.00 uur is er opnieuw een kinderviering en een jeugdactiviteit.